Vi skapar samhörighet mellan personer med flyganknytning genom trevliga möten i Militärsällskapets lokaler, Valhallavägen 104. De inleds med pub som öppnar kl 16. Då får du tillfälle att umgås med dina gamla flygarkamrater och göra nya bekanskaper.


Vid mötet den 19 februari talade generaldirektören för Folk och Försvar, Maud von Heijne, om hur organisationen uppstod, vad den består av idag, uppgifter och verksamhet. Hon avslutade med att berätta om Centralkonferensen i Sälen 2020.


Vid nästa möte den 19 mars kommer docent Gudrun Persson, FOI, att tala under rubriken

"Mellan krig och fred i rysk säkerhetspolitik"

 

Se våra mötesdagar i program.

FlygarSällskapet i Stockholm, ideell förening                    Mailadress: skattmästaren@flygarsallskapet.se           Org.nummer:802407-3754