Vi skapar samhörighet mellan personer med flyganknytning genom trevliga möten i Militärsällskapets lokaler, Valhallavägen 104. De inleds med pub som öppnar kl 16. Då får du tillfälle att umgås med dina gamla flygarkamrater och göra nya bekanskaper. Efter det kommer ett föredrag/kåserie med flyganknytning

 kl 17.30 och därefter en gemensam middag.

 

Den 20 februari höll C F21, Öv Claes Isoz, ett mycket intressant och initierat föredrag om "FV utveckling i norr och nordiskt samarbete". Han visade på den stora effekt som samövningar med de andra nordiska länderna har på kunskapen och färdigheten hos piloter och annan personal. Den stora utmaningen för FV är nu personaltillförseln.


Vid nästa möte den 21 mars kommer mj Mikael Rosenkvist att informera om FV kommande flygutbildningssystem

Se våra mötesdagar i program.

FlygarSällskapet i Stockholm ideell förening                Mailadress: skattmästaren@flygarsallskapet.se           Org.nummer:802407-3754