Vi skapar samhörighet mellan personer med flyganknytning genom trevliga möten i Militärsällskapets lokaler, Valhallavägen 104. De inleds med pub som öppnar kl 16. Då får du tillfälle att umgås med dina gamla flygarkamrater och göra nya bekanskaper.

Kl 17.30 skall vi ha intagit våra platser så att kvällens föredrag/kåserie med flyganknytning kan börja. Den gemensam middagen börjar sedan ca kl 18.30.


Vid vårt möte den 21 mars berättade mj Mikael Rosenkvist, projektledare för Militärt Flygutbildnings-system, MFUS, om hur kraven på ett nytt flygutbildningssystem nu håller på att formuleras. Existerande flygsystem kommer att jämföras med kraven så att det som bästa fyller kraven kommer att väljas. Ett stort problem är bristen på flygförare och svårigheten att rekrytera nya.


Den 22 maj har vi vårt årsmöte. Efter det kommer Nils Junehill att berätta om ett "Iskallt Uppdrag". Han deltog vid ett transortuppdrag från Sydafrika till en expedition på Antarktis.

Se våra mötesdagar i program.

FlygarSällskapet i Stockholm ideell förening                Mailadress: skattmästaren@flygarsallskapet.se           Org.nummer:802407-3754